ANG TINDAHAN SA KINABUHI

Dondie Labajo's picture

Tinuod, kinabuhi lumalabay ra
daw tindahan, mangabli dayon manira
kay mahiabot man gayud ang takna
nga mamahulay na
ug ikaw nga nag yad-ak, misulay's pagtuktok's kapalaran
apan kini hinanok na busa dili ka ablihan.
Kato bitaw'ng mata pa, imo rang gi agi-agian
wala gayud palita daan ang gikinahanglan
karon nalang nga nana kay ganahan?
Hala!, pagtukaw kauban ang mga lamok
hangtod sa maabtan ka's tuktugaok's mga manok
aron sa pagpangabli
makatarong ka'g pamili
kung ngadto ba ka's imong ganahan
o di ba kaha ngadto's imong gikinahanglan?

--Donz 01/16/18