Mahitungod

litogo's picture

Kining balayana naggikan ni sa akong pagpaniksik sa mga pamaagi sa atong mga pinulongan.

Ang resulta sa maong pagtuon mao ang programa nga mohagpat sa mga langgikit ug gamot nga pulong. Naglakip kini sa mga sinultian sa Amihanan ug Habagatang bahin sa Sugbo, Binol-anon ug Binisaya sa Mindanaw. Nagtuyok man kining balayana  sa diksyunaryong  Cebuano-English, usa lamang kini ka nangulahing hunahuna.

Andam akong modawat sa inyong  mga komentaryo ug mga sugyot.

 

This website is an offshoot of my research in Cebuano verbal morphology.

The result of that study was a full Cebuano stemming algorithm. It includes the major Cebuano dialects (North and South), Boholano and Mindanaw.  Although the dictionary had become the focal point of this website, it was an afterthought.

Your comments and suggestions are welcome.

 

 

Comments

Cebuano algorithm

Hi, kumusta ka?

Your side is a great help for understanding / lerning Cebuano. I am curiouse regarding your Cebuano algorithm. Have you puplished it as part of your study? And are your sharing your dictionary database? I would like to take a look if I can generate a Cebuano - German dictonary with it, because in German there are even less ressources for Cebuano. I already wrote a German book to make it easier for German speakers to learn Cebuano (https://www.amazon.de/dp/3949732020)

Best regards,

Sven