Ayaw, Kay Di Lalim!

Dondie Labajo's picture

Di ko duwaan
Nga imo rang duolon kon ikaw gilaayan
Busa ayaw, akong hangyo nimo,
ayaw dayuna ang imong pagduwa-duwa kanako

Sa imong makailad nga mga kamot, sakong ngalan ako maka limot
Usa ka kumot, mamahimo akong robot
Apan ayaw, akong hangyo nimo,
Ayaw na nako’g ilara kung mamahimo.

Ayaw ako’g saaga sa imong mainit nga totok
Kay basin unya’g akong utok mag tuyok-tuyok
Apan ayaw, akong hangyo nimo,
Ayaw kog patuyok-tuyoka sama sa yoyo

Ayaw na, mao ray hangyo ko sa imo
Ayaw kog duwa-duwa-i
Ayaw kog ilara
Ayaw kog patuyok-tuyoka

Kay di lalim.