BUGNAWNG’ PAGTAGAD

Dondie Labajo's picture

Bugnawng’ pagtagad
Maoy gisabwag mo sa nagdilaab kong’ halad–
Pagkahigala nga imong maduolan
Amigo nga imong maistoryahan

Apan diay aduna kay laing gipangita dinhi kanako
Ug nasayod ako nga dili kana si ako
Ikaw! nga ganahan mahimong ako–
Ang katumanan sa imong mga gusto.

Kon aduna akoy pagkuwang
Kana kay ako nagpakahuyang
Pero kon duna man akoy saktong nabuhat
Kana kay ang pagtuman kos’ akong kayang mabuhat.

Wa ko mabati ang imong nabati
Pasayloa ko kon tan-aw mo ako bati
Nasayod ako sa imong sitwasyon
Respeto para kanimo ug sa’kong kaugalingon maoy akong gakson.

Maong sa bugnawng pagtagad sabwagi ako
Kay kini akong ikaligo
Bahalag magkurog ang akong kaunoran
Basta nasayod kana sa kamatuoran.