LATOS SA NAUSIK NGA PAGSALIG!

Dondie Labajo's picture

Sa imong mga mata
Hayag ang kidlap sa daw duha ka mahayag nga bombilya
Minglili ang imong kaluluwa
Ug nakita ko nga kini gusto makig ila-ila
Maong ako dayon kining gihigala
Diin ako pu’ng gihalad ang kaugalingon ko sa imuha
Diin “salig” ang mibugkos kanatong duha
Ug sa atong panag-uban
Tuod, buwan palang ang midagan
Nahimamat ko ang tinuod mong batasan–
Dili masabtan
mura kag iro nga iring diay to kanding.
Ug sa hilabihang kaigking
Nasaksihan ko ang kalumoy sa imong kasing-kasing
“Gihigugma mo na diay ako?
Nan, nganong sigi man kag patagad kanako?”
Apan, dili pwede
Pero depende
Kay sa akong mga mata, kini way padulngan
Sa imong mga mata, ambot andam ba nimong barugan
Ug sa ilang mga mata kini dakong kasaypanan…
Ug sa dihang…
Ang kansang nagbugkos sa atoa hinayhinay mong gitangtang
Nagbuhat kag makapaguba sa atong kahimtang
Dili ikalimod, ako nahiubos
Maong, palihog nalang kog hipos
Sa pisi sa pagsalig nga akong gigapos sa imong katakos
Nga karon mahimo nang pisi sa pag-antos
kay ang gibuhat mo kay nahisama sa madagmalong latos
Nga hilabihan gayud ang kahapdos.

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.