ANG MGA NILALANG

Dondie Labajo's picture

Ug miabot ang akong gikahadlukan
Nagpasalipod kini sa kamatuoran
Ang kanunay kong ginasirad-an
Hapit lang gayud maablihan…

“Ayaw!” akong pakilooy kaniya
Dayong hatag sa akong orasan ug alkansiya
Labot na niini ang akong distansya
Ug mapaubsanong nangaliya sa iyang pasensya

Oo, nahadlok ako
Kay ako tawo
Siya anino
Sakong huna-huna, kini ungo!

Palayo kanako!
Gamita na ang imong pako!
Lakaw, gaksa ang kagawasan
Wala na kay balikan!

Ug ako luhaang nagkuob sa habol
Kon nganong wala ako misukol
“Huyang ka! Linghod pakas bagol!”
Sa sulod may misinggit, ako nabungol.

Magpakabuta-bungol nalang
Kay akong kontra dili makita nga nilalang
Pagmahay, konsensya ug mga pagkuwang
Sa akong pagtulog, sa higdaanan sila gaatang.