GUGMANG MAKA-AMAW!

Dondie Labajo's picture

Inday, suginlan ko ikaw
akong gugma sa imo dili tiaw-tiaw
Kay dili kini duwa nga lingaw-lingaw
Apan kini sagradong pagbati, nga usahay ra mahanduraw

Po’ng pa nila “Gugmang maka-amaw!’
Kay dili daw makompleto ang adlaw
Kung ang hinigugma dili malantaw
Maong inday, sa akoa, ang imong kaanyag ayaw ihikaw

Togti akong ubanan tika sa imong mga lakaw
Kuyogan tika bisan sa himaya nga atoa sa ibabaw
Ug ikorona ko sa imo ang kahayag sa adlaw
Ug ako ang imong kansang sundalo nga sa gubat andam mo panaw

Hinaot ang imong mga pagduha-duha mahanaw
Wala koy laing kaplag ikaw ra gayud, ikaw!
Busa, gaksa ang kalinaw
Ug salig sa “Gugmang maka-amaw”