Uswag ug Pakigbisog

fmontajes's picture

Sa atong pagkahimugso niining kalibutan, gikaluhaan na kita ug kaisog.

Kining maong kaisog maoy atong isip usa ka gabayan sa atong pakigbisog.

Ang pag-inusara sa mga bituon sa kagabhion maoy timaan sa atong pagbarog.

Walay makabuntog sa gahom sa kahitas-an nga naghatag kanato ug kusog.

Atong tukuron ang bag-ong paglaom pinaagi sa atong maayong hunahuna ug kahimsog.

 

Sa atong paglatagaw niing kalibutan, atong gitisok ang paglaom sa pag-uswag.

Ang paghangad sa kahitas-an maoy atong hinagiban aron kita dili mahisala-ag.

Isip usa ka kristohanon atong ipakita ang tim-os nga gugma sa kahitas-an aron dili kita magkatibulaag.

Aron usab kita molahutay sa atong pakigbisog niining kalibutan, kita mangaliya aron dili kita mapagngan sa kahayag.

Ug atong matagamtaman ang himaya nga sa kahitas-an maoy naghatag kanato ug lamdag.

 

Ang lamdag nga gigasa gikan sa kahitas-an ngadto sa atong mga ginikanan maoy maghatag kanato ug kalampusan.

Diin atong itisok sa atong alimpatakan nga ang gugma sa atong ginikanan dili gayud kini hitupngan.

Ila kitang gi-umol isip usa ka ligdong nga binuhat diha sa atubangan sa atong katilingban.

Ang kahapsay ug kahamugaway maoy kanunay nilang gilantaw bisan paman sa mga kasakit nga nahi-aguman.

Ang Bag-ong paglaom maoy timaan sa atong pag-uswag ug pakigbisog niining kalibutan.

 

By Kitz (Isabel Leyte)