Binisaya'ng Panaghigala-ay

Sumpaki's picture

Dunay usa ka kara-an ug guba-on nga bangka sa pantayan.
Upat ka tawo ang mosakay niini matag adlaw.
Si Pedro, Junjun, Juan, ug Tisoy.

Unang miabot si Juan, gadalag duha ka pukot.
Duha, tungod kay ang pukot ni Junjun daan na ug kanunay na lang nga magisi mao nga gihimo-an siyag bag-o nga pukot ni Juan.
Sunod nga miabot kay si Junjun, gadalag bino, baraha, ug tubig, aron duna silay mainom samtang gatabi inig pagpangisda.
Pagkahuman, miabot sab si Pedro, gadalag sud-an ug ma-is aron dili sila magutman sa ilahang pagpangisda.

Ulahing miabot si Tisoy. Walay gidala si Tisoy.
Milarga sila tunga-tunga sa dagat aron mangisda.
Malipayon silang upat kay ubay-ubay ang ilahang napukot nga mga isda.
Busa, nibalik sila sa pantayan.

Sa sunod nga adlaw, mao lang gihapon.
Unang miabot si Juan nga gadalag pukot, dayon si Junjun gadalag mainom ug baraha, ug diha-diha miabot si Pedro nga gadalag sud-an ug ma-is.
Ulahing miabot si Tisoy. Walay gidala si Tisoy.
Daghan silang napukot nga mga isda, busa miuli sila nga malipayon.

Pagkasunod adlaw ni-ana, mao lang gihapon.
Apan nahibulong nalang si Pedro, Junjun, ug Juan kay wala na miabot si Tisoy sa takna nga ilahang gitakda.
Nagpadayon sila sa ilahang pagpamingwit nga wala si Tisoy.
Pipila ka mga pitlaw ang milabay ug wala na nagpakita si Tisoy.

Usa ka adlaw, nahibulong na lang silang tulo nga wala na ilahang kara-an ug guba-on nga bangka sa pantalan.
Ug, ang mipuli niini kay ang dako nga barko.
Milingi sila sa langit tungod sa kahabog sa barko.
Ug sa palukapa sa barko, mikango ang ulo ni Tisoy.

Nangutana si Tisoy, gaunsa silang tulo sa ubos, ug midani nilang tulo nga mosakay sa ilahang barko.
Nangutana si Pedro, "Atoang barko?"
Mitando si Tisoy ug mibawos, "oo bai, sugod karon mao na kini ang atong sakyon aron mangisda."
Natingala si Pedro, Junjun, ug Juan, kung giunsa ni Tisoy pagkuha sa barko.

Mitubag si Tisoy, "Sa pipila ka mga tuig sa inyong pagpangga ug pag abi-abi kanako bisan og wala koy gidala, ang barko nga akong gitukod maoy akong bawos."
Mihilak ang tulo niyang managhigala.
Bawos ang tulo, "Daghang salamat Tisoy, apan dili ni nimo kinahanglan nga buhaton pa. Tagbaw ra mi nga aduna ka sa among mga tupad."
Mitubag si Tisoy, "Oo, apan kini akong gibuhat alang kanatong tanan, kay tungod bisan sa atong panaghigala-ay akong nabantayan nga wala miuswag ang kahimtang sa tibuok natong palibot."

Ug diha-diha malipayon nga nangisda silang upat sa dagat.
Hayahay ug malampuson silang miuli sa pantalan gikan kay napulohon ilahang napukot nga mga isda
Kaysa sa katong nagbangka pa sila, inusaron lang nga mapukot ang ilahang mabira.

 

Kini nga balak gisulat ni Alfredo K. Bustillo Jr.