Mga pulong alang sa mga butang nga ginagamit karong panahon

Mabuhi! Aduna ko'y mga nakit-an nga mga pulong sa Reddit ug sa mga uban nga social media. Pagtamod sa mga tag-iya. Nahimo kini gamit ang mga iglalanggikit. 
 

Mga galamitan sa balay:

Igbubunak - washing machine | "bunak" ang lumad nga pulong alang sa "laba" gikan sa Kinatsila.

Balay bunakanan - laundromat 

Igpupulog - charger | "pulog" ang lumad nga pulong alang sa "enerhiya" gikan sa Kinatsila.

Dagitpukot - internet 

Sampit - mention | Pananglitan: gisampit kanako siya sa Facebook.

Mga butang ug ngan bahin sa COVID-19:

PUKASA-19 - COVID-19 | Nahimo kini sama sa paghingan sa Ininglis ug sa uban nga mga pinulongan. PUrong + KAmandag + SAkit + 2019 = PUKASA-19

Hijaw - face mask (Bol-anong Binisaya)

Lingod-nawong - face shield

Mao ra 'na karon, kon aduna pa ka'y mga sugyot, palihog og comment, Salamat! (kon aduna kamo'y nakita nga pulong alang sa social media ug comment, ingna 'ko).