Bisaya Bomba Films - Movie & Star Updates

Cine800's picture

Ang Bisaya Bomba Films kay gisugdan og mugna ni Rod Maceda tuig 2020 sa salida niya nga "Na Unhan".

Buot daw kuno niyang mahimo kining pamatuod nga mahimong magmugna og mga Binisaya nga salida bisan pa walay film festival o competition. Nga mahimong adunay kaugalingon nga box office chart ang Bisaya Films bisag walay mando sa Manila Mainstream Movie and Entertainment Industry.

 

 

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.