Kinsa ang ga maintain ani nga website?

Kumusta mo tanan?

Nangita unta ko ug paagi nga ma ka istorya ang tag.iya ani nga website, binisaya.com.
Aduna unta koy tuyo ug tabang nga gusto i alagad.

Salamat daan sa maka basa ug tubag.
pwede ko ninyo i.message sa 5suqrnn0q@mozmail.com

 

Gikan ni:
Banzon

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.