Blogs

Adlawng Byernes 16 Septyembre 2022 Inusab

Niadtong niaging mga adlaw nalain ko. Nakapaminaw ko nga ako bulok. Giingnan ko nila nga ako daw kay bogo ug buang. Dili sila maminaw nako nga kung ang Cebuano nga ngalan sa akong pinulongan gamiton maoy makahatag ug sayop nga pagtoo sa tawo nga ang sinulthan naggikan sa Cebu. Mas maarang kong ang ingalan kung unsay gigamit sa katawohan. Ang Bisaya sukad sa akong pagkatawo mao ni ako gamit ug mao usab sa ubang manabiay. Niadtong una kadtong mao palay pagsugod nako sa pagkat-on sa pinulongan wala dayon ko kabantay sa sayop nga pagngalan sa pinulongan. Ako giisip nga murag wala lamang. Apan sa paglabay sa panahon nakabantay ko nga naa gyuy sayop. Nganong magngalan man tas butang sa di iyang tinood nga ngalan?. Angay ug aduna ba kiniy pagsibo kung sakto ba o dili?. Sayop, maong ako boot nga magpabilin sa lumad nga ngalan sa akong sinultihan. Kahibalo ko nga ang Bisaya nga termino kaniadto dili lamang kita ang nagkupot, aduna say uban sama sa Waray ug Ilonggo.

Adlawng Byernes 16 Septyembre 2022

Niadtong niaging mga adlaw nalain ko. Nakapaminaw ko nga ako bulok. Giingnan ko nila nga ako daw kay bogo ug buang. Dili sila maminaw nako nga kung ang Cebuano nga ngalan sa akong pinulongan gamiton maoy makahatag ug sayop nga pagtoo sa tawo nga ang sinulthan naggikan sa Cebu. Mas maarang kong ang ingalan kung unsay gigamit sa katawohan. Ang Bisaya sukad sa akong pagkatawo mao ni ako gamit ug mao usab sa ubang manabiay. Niadtong una kadtong mao palay pagsugod nako sa pagkat-on sa pinulongan wala dayon ko kabantay sa sayop nga pagngalan sa pinulongan. Ako giisip nga murag wala lamang. Apan sa paglabay sa panahon nakabantay ko nga naa gyuy sayop. Nganong magngalan man tas butang sa di iyang tinood nga ngalan?. Angay ug aduna ba kiniy pagsibo kung sakto ba o dili?. Sayop, maong ako boot nga magpabilin sa lumad nga ngalan sa akong sinultihan. Kahibalo ko nga ang Bisaya nga termino kaniadto dili lamang kita ang nagkupot, aduna say uban sama sa Waray ug Ilonggo.

james bond's picture

SAPATOS

Kanindot baya sa bation,
Kon magsul-ob kag sapatos..

Kini kanunay’ng pasinawan,
Kanang makakita masuwawan..

Sa mga limpya botas, ikaw kumpayotan,
Biton, charol, nusnos ug trapo, dili mahutdan..

Sapatos, makalipay, makapawala sa kalaay,
Sigehan nimo’g tutok, kini mamunga ug talidhay..

Sapatos, kini mahimong tagoanan,
Bahalag walay himasa sa sapatos tabonan..

Mga gitugkan ug nuka-nuka, korekong,
matag tiki, ug tagiptip, ilawom sa sapatos hapinan..

Hala, antos-antosa lang, kon ikaw
Magpunay ug kinto, murag iti natumban..

Kini timailhan, kon tatak, Ferragamo”gipahayagan,
Imong giuran uran, dili ka mahimutang, palibot panid-an..

Basin, sa mga walay sapatos, ikaw mabawian,
Kanindot raba, kay sa mahalong sapatos ikaw hugopan..

Pilosopiya's picture

CYBER GEOPOLITICS

A PHILOSOPHICAL CAREER IN CYBER GEOPOLITICS

-All errors are my own-

Karaan na ni na bersyon. Basaha ang gi-usab og bag-o na sinuwatan sa ubos na mga katayan:

Basaha sa Wordpress: https://tinyurl.com/59wbywmn
Basaha sa Medium: https://tinyurl.com/v2taukj8
Basaha sa Academia.edu: https://tinyurl.com/2p8brbf4

 

Unsa’y Math sa Binisaya?

Mabuhi! Nagahunahuna ako, unsa kaha ang Binisaya sa Math? Aduna man og mga nagtudlo og Math sa pinulongang Binisaya apan wala gihubad sa Binisaya ang ngan sa panulun-an. Sama sa uban nga mga panulun-an, "alam" gayod ang sugod sa ngan, unya ang hisgotan. Pananglitan: Alamdag - science          
Aduna ako'y sugyot, mahimo ba kon "alamihap" ang paghubad sa Math sa Binisaya? Alang kanako, mura'g nindot ra gayod 'na. Kon aduna na gyud og ngan alang sa Math, palihog ingna 'ko. Salamat!

Mga pulong alang sa mga butang nga ginagamit karong panahon

Mabuhi! Aduna ko'y mga nakit-an nga mga pulong sa Reddit ug sa mga uban nga social media. Pagtamod sa mga tag-iya. Nahimo kini gamit ang mga iglalanggikit. 
 

Mga galamitan sa balay:

Igbubunak - washing machine | "bunak" ang lumad nga pulong alang sa "laba" gikan sa Kinatsila.

Balay bunakanan - laundromat 

Igpupulog - charger | "pulog" ang lumad nga pulong alang sa "enerhiya" gikan sa Kinatsila.

Dagitpukot - internet 

Sampit - mention | Pananglitan: gisampit kanako siya sa Facebook.

Mga butang ug ngan bahin sa COVID-19:

PUKASA-19 - COVID-19 | Nahimo kini sama sa paghingan sa Ininglis ug sa uban nga mga pinulongan. PUrong + KAmandag + SAkit + 2019 = PUKASA-19

Hijaw - face mask (Bol-anong Binisaya)

Lingod-nawong - face shield

Sumpaki's picture

Binisaya'ng Panaghigala-ay

Dunay usa ka kara-an ug guba-on nga bangka sa pantayan.
Upat ka tawo ang mosakay niini matag adlaw.
Si Pedro, Junjun, Juan, ug Tisoy.

Unang miabot si Juan, gadalag duha ka pukot.
Duha, tungod kay ang pukot ni Junjun daan na ug kanunay na lang nga magisi mao nga gihimo-an siyag bag-o nga pukot ni Juan.
Sunod nga miabot kay si Junjun, gadalag bino, baraha, ug tubig, aron duna silay mainom samtang gatabi inig pagpangisda.
Pagkahuman, miabot sab si Pedro, gadalag sud-an ug ma-is aron dili sila magutman sa ilahang pagpangisda.

Ulahing miabot si Tisoy. Walay gidala si Tisoy.
Milarga sila tunga-tunga sa dagat aron mangisda.
Malipayon silang upat kay ubay-ubay ang ilahang napukot nga mga isda.
Busa, nibalik sila sa pantayan.

Sumpaki's picture

Ako lang ibutang diri aron dili nako makalimtan.

Dunay pulong nga gitudlo karon sa libro sa MTB-MLE subject nga karon ra nako nakit.an ug gipangutana sa akong anak.

general term
pantalwa (export)
suntalan (import)

sa mga produkto ra ni sila gamiton
baligwas (export)
baligsod (import)

Lawm jud ning Bisayang pinulongan kay bisag hamtong na ko ug giuban na, naa gayud gihapoy mga pulong nga manggawas nga wala pa nako mailhi.

fmontajes's picture

Uswag ug Pakigbisog

Sa atong pagkahimugso niining kalibutan, gikaluhaan na kita ug kaisog.

Kining maong kaisog maoy atong isip usa ka gabayan sa atong pakigbisog.

Ang pag-inusara sa mga bituon sa kagabhion maoy timaan sa atong pagbarog.

Walay makabuntog sa gahom sa kahitas-an nga naghatag kanato ug kusog.

Atong tukuron ang bag-ong paglaom pinaagi sa atong maayong hunahuna ug kahimsog.

 

Sa atong paglatagaw niing kalibutan, atong gitisok ang paglaom sa pag-uswag.

Ang paghangad sa kahitas-an maoy atong hinagiban aron kita dili mahisala-ag.

Isip usa ka kristohanon atong ipakita ang tim-os nga gugma sa kahitas-an aron dili kita magkatibulaag.

Aron usab kita molahutay sa atong pakigbisog niining kalibutan, kita mangaliya aron dili kita mapagngan sa kahayag.

Ug atong matagamtaman ang himaya nga sa kahitas-an maoy naghatag kanato ug lamdag.

 

Pilosopiya's picture

THE QUESTION OF GEOPOLITICS

THE QUESTION OF GEOPOLITICS: HOW IS IT PHILOSOPHICAL?

Karaan na ni na bersyon. Basaha ang gi-usab og bag-o na sinuwatan sa ubos na mga katayan:
Basaha sa Wordpress: https://tinyurl.com/2p95w67b
Basaha sa Medium : https://tinyurl.com/66p88fc3
Basaha sa Academia.edu: https://tinyurl.com/f5xu9khw

-All errors are my own-

PASIUNA

Syndicate content