Bisayang Dako's blog

Unsa’y Math sa Binisaya?

Mabuhi! Nagahunahuna ako, unsa kaha ang Binisaya sa Math? Aduna man og mga nagtudlo og Math sa pinulongang Binisaya apan wala gihubad sa Binisaya ang ngan sa panulun-an. Sama sa uban nga mga panulun-an, "alam" gayod ang sugod sa ngan, unya ang hisgotan. Pananglitan: Alamdag - science          
Aduna ako'y sugyot, mahimo ba kon "alamihap" ang paghubad sa Math sa Binisaya? Alang kanako, mura'g nindot ra gayod 'na. Kon aduna na gyud og ngan alang sa Math, palihog ingna 'ko. Salamat!

Mga pulong alang sa mga butang nga ginagamit karong panahon

Mabuhi! Aduna ko'y mga nakit-an nga mga pulong sa Reddit ug sa mga uban nga social media. Pagtamod sa mga tag-iya. Nahimo kini gamit ang mga iglalanggikit. 
 

Mga galamitan sa balay:

Igbubunak - washing machine | "bunak" ang lumad nga pulong alang sa "laba" gikan sa Kinatsila.

Balay bunakanan - laundromat 

Igpupulog - charger | "pulog" ang lumad nga pulong alang sa "enerhiya" gikan sa Kinatsila.

Dagitpukot - internet 

Sampit - mention | Pananglitan: gisampit kanako siya sa Facebook.

Mga butang ug ngan bahin sa COVID-19:

PUKASA-19 - COVID-19 | Nahimo kini sama sa paghingan sa Ininglis ug sa uban nga mga pinulongan. PUrong + KAmandag + SAkit + 2019 = PUKASA-19

Hijaw - face mask (Bol-anong Binisaya)

Lingod-nawong - face shield

Syndicate content