Carino Antequisa's blog

Asa gikan ang pulong nga "bayanihan"?

Niadtong miaging bulan, apil ko sa natahasan paghimo-ug panuki-duki kon unsa ang gitan-aw sa mga tawo nga pinakamahinungdanong pamaagi aron makasagubang sa kalisod. Usa sa migawas sa among pagtuon mao ang bayanihan. Kini migawas sa mga tubag sa mga tawo gikan sa lain-laing dapit sa atong kapupud-an.

Sumala sa mga nahaunang mga artikulo ug pagtuon, ang bayanihan gihubad sa pinulonganga Englis ngadto sa "helping each other," "spirit of communal unity and cooperation" ug uban pa. Human nako mabasa ang mga hubad sa Englis, akong gitun-an kon asa gyod gikan ang maong pulong. Akong gipangita pinaagi sa google ug nasubay nako nga daghan nag-ingon nga gikan kuno sa pulong "bayan." Dili ko kombensido. Sa akong pagpamalandong gikan ni sa pulong "bayani." 

Syndicate content