Paambit lang: Hubad sa Awit nga Silent Night ngadto sa pinulungang Binisaya nga Sinugbuanon

handurawan sa gugma's picture

SILENT NIGHT

Hubad sa pinulongang Binisaya nga Sinugbuanon

 

Kagabhion nga malinaw

Mahayag, matugnaw

Nadungog sa kapatagan

Ang awit sa kaanghelan

Si Jesus natawo na karon (2x)

 

Kagabhion nga mahilom

Sa tawo paglaum

Ni Maria nga Inahan

Ang bata giduyan-duyan

Si Jesus nga katulogon (2x)

 

Kagabhion nga palaran

Pagluwas sa tanan

MIkunsad gikan sa langit

Ang himaya ug pagdait

Si Jesus nga maloloy-on (2x)