standardizing the sinugbuanon vowels and spelling.

una sa tanan, haha unsay hubad sa subject title ani nga topic? 'nya, unsay hubad sa mga pulong nga subject title ug topic? sugpay'ng uluhan ba, ug hisgutanan? haha galisud ko sa pulong nga "standardizing" so wla nlng nku gisinugbuanon haha kai ahat man gud oi...

mga pananglit:

"Standardizing sa Sinugbuanon nga Pantitik ug Panglituk" dahaha :p

or

"Pagpinag-ingnan sa Sinugbuanon nga Pantitik ug Panlituk" angayan ra ba? XD

a dah.. v_v

padayon nlng ta, ai.

kabahin sa mga pantingog(vowel) ug sa mga pangtitik(spelling n.) ni ani, kung ang hisgutan nato kay ang sinugbuanon nga pinulungan, di'i ba aduna rai tulo ka pantingug nga kanunay natong gigamit. Di'i ba A, E/I, O/U ra man gayud untah. Di'i man g'yud hinuon kanunay nga *magpareha ang paglitok nato tanan nga mga isigbisayah sa mga pantingog nga  E/I, O/U tungud ang uban humok kay mag-E ug O , 'nya ang uban 'sab, strong 'pud kaayo ky gahi man ang I ug U nila *pero sa kalagmitan ani, consistent ra ang isig-usa. kung mag O, O na g'yud nah lagmit ang uban, kung mag 'pud,  I na 'pud na sa musunod.

pananglit:

pulong

asa man ang tukma?

/poo-long/ (pulong) o /po-loong/(polung)

*mas tukma ba kung:

/poo-loong/ (pulung) o /polong/ (polong)

ani-a pa:

bulong

/boo-long/ (bulong) o /bo-loong/ (bolung)

*mas tukma ba kung

/boo-loong/ (bulung) o /bo-long/ (bolong)

sama lang g'yud na ba sa:

Pilih = choose

/pilih/ o /peleh/?

di'i 'pud tingali:

/pileh/ o /pelih/

sa?

nakuhah ra ba ninyu aku'ng tumung? (sugud karun ra ang aku'ng gamitun sa mga Sinugbuanun nga pulung)

ang aku-a ra unta ky consistency ra unta. di ra natu libug-libugun ang atung mga kinabuhi. Usa ra untay pili-un. Kung ang kadaghanan ganahan ug humuk,(o/e) humukan nato, kung ganahan sab ta'g gahi,(U/I) gahi-an 'sab natuh. Mamilih ra ta'g usa. Usab... di ra natu libug-libugun ang atung mga kinabuhi.

Tingali sulug-sulug ta sa atong pagka bisaya ky gahi kuno ta mu litok labi na mag-iningles pero mao man g'yud ni unta ang atong pama-agi sukad pa sa atong mga katigulangan, sa panahon pa nga gagamit kunu sila sa panulat nga Badlit o Baybayin sa Tinagalog. bisan sa baybayin tulo ra 'sab ka pantingug ang gi mugna nila. Aku'ng pangagpas kay ang mga Katsilah ang ga-dala ug ga-tudluh sa lima ka pantingug ky sa ilahang pinulungan aduna 'sab lima ka pangtingug.

Di ra ta kinahangla'ng musunud sa pa-ma-agi sa ubang pinulungan sama na sa Iningles nga labaw nga kutikutihan kaayu sa paglituk ug pagtitik. Sa usa ka titik pa la mang daghan na'g pama-agi kung unsa-on pag-litok nga ga-agad kung asa dapit nahimutang sa pulung.

mao na'ng kamu? unsa inyuhang huna-huna ug masultu aning butanga?

dayun

*murag sa Kinatsilah (castilla) man tingali ni gikan nga pulong. unsay mga lumad nga hubad ni ani?: haha...
pareha = pair
pero = but
mas = more

ug sa tanan,

amping kanunay.

(--,)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
bitaw by opaw