Forvo.com

vincevilan's picture

Ma.ayong adlaw o gabi.i ba 'ninyong tanan!

Usa 'ko's mga pipila nga gagamit 'aning Forvo.com. Usa 'ni siya ka balayan sa mga linitokan.

Pipila ra intaw'n 'mi didto nga gatampo-tampo ug mga pulong nga Sinugbu.anon. 

Aduna ba'y mga tiggamit ug Forvo.com diri?

Ma.ayo untà 'to'g managhan pa 'tang mga Bisdak didto haron daghan 'tang magtabang-tabang ug litok 'aning atu.ang pinulungan. Ang tuburan sa aku.ang gipangdungag karon kay ang Binisayang Biblia: http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/cebuano/.

Gusto untà 'to 'nakò nga ma.uklab 'ning tuburan 'aning Binisaya.com susama sa Oxford English Dictionary pero dilì man puede sa pagkakarno.

In any case, the site's a great resource for pronunciations. It's overly saturated with the major languages like German, English, and Spanish though. I was hoping that minority languages would grow as well. I'm interested in learning Ilocano, but like Cebuano, there is only a handful of contributors. (I took the liberty to add all the words and phrases I could from these two Wikipedia pages for Ilocanol: http://en.wikipedia.org/wiki/Ilocano_language http://en.wikipedia.org/wiki/Ilocano_grammar) Hoping our kind Ilocano siblings would step up and help out.

By the way, pangita.a na lang ungyà 'ko didto: https://forvo.com/user/vincerevillain/

Daghang salamat ug amping kanunay.