Mahala's Kabô!

vincevilan's picture

Matay ra gud 'ning tag-35 pesos ra nga kabô sa Pilipinas. Tag-2.39 USD (Php 119.50 kun i-convert)! Daku.a's ganancia

1 Ingon 'ani ang pag-calcular:
119.5 - 35 = 84.5
(84.5 / 35) * 100% = 241.42857142857142%

~241.43%  ka.ayo ang túbò. Not a direct comparison but still… Ang gibasehan kay kaning gibaligyà nga Fuho Water Dipper 1 liter (tabo for bathroom, laundry, kitchen) - Blue2 nga tag-35 ra sa Lazada. Ang napalit nga kabô kay kaning Shower Cup Blue sa ABC Supermarket sa Westminster, CA nga tag-2.39 USD. Hinu.un, usa ka litro ra man pod ang masulud nga tubig ‘aning Fuho pero kaning napalit kay duha ka litro man pod ‘nu.on… Let’s recalculate haron ma-adjust ang liter capacity.

119.5 - (35 * 2) = 49.5
(49.5 / 70) * 100% = 70.7142857142857143%

Arang-arang na dyutay. ????

One last thingpula ka.ayo ‘ning napalit nga kabô; ang gibutang sa recibo kay blue. ???? Tanan pula ra man 'tong gipamaligyà didto.

Ambot na lamang kung efecto na ‘ni’s SARS-CoV-2/COVID-19. Mikusug ug ayo aku.ang panghimantay sa mga precio.

-----------

1 https://www.skillsyouneed.com/num/percent-change.html

Túbò = bag.ong cantidad — sa da.ang cantidad

Porciento sa Túbò = Túbò ÷ da.ang cantidad * 100.

2 https://www.lazada.com.ph/products/fuho-water-dipper-1-liter-tabo-for-bathroom-laundry-kitchen-blue-i697138711-s2014412272.html?spm=a2o4l.searchlist.list.3.5926490fKN38bq&search=1