Which comes first in Cebuano that is grammatically correct, is it "ka ba" or "ba ka"?

alas_223's picture

I am currently working on a translation project from English to Cebuano and I came across confusion about which should come first in Cebuano questions because my friend argued about it.

The sample question was, "Are you aware of your legal rights in the context of the abuse you have experienced?"

And, my translation was, "Nahibalo ka ba sa imong mga legal nga katungod sa konteksto sa pagpang-abuso nga imong nasinati?"

Nahibalo ba ka?

Ang "ka ba" mao'y gigamit sa tinagalog nga sinultian sama sa "wala KA BAng alam sa iyong mga karapatan laban sa pang-aabuso?" Sa binisaya ang naandan gyud nako kay "ba ka" man gyud sama sa "wala ba ka nakahibalo?".