litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Phonology

 3. PHONOLOGY

litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Cebuano, Bisaya, Binisaya

2. CEBUANO, BISAYA, BINISAYA

litogo's picture

The Dialectology of Cebuano: Bohol, Cebu and Davao

 

The Dialectology of Cebuano: Bohol, Cebu and Davao

 

ABI SA AKONG MAMA

 

Budots Budots

Mao ni ang tugtog nga Budots.  Tugtog ug sayaw nga gikan sa Davao.

Kamo na lay pangita sa sayaw sa youtube.

litogo's picture

Uwan Init Pista sa Langit

Salida sa nagsikit nga langit ug impyerno.

Cebuano numbers

Convert numbers into Cebuano words

tulo ka gatos ug kapitoan ug lima ka milyon ug walo ka gatos ug kan-oman ug duha ka libo ug duha ka gatos ug kasiyaman ug upat

The Word BISAYA Confusion Answered

Sources: University of the Philippines Library Diliman, Quezon City, Philippines http://www.up.edu.ph/

http://www.hawaii.edu/cps/visayans.html http://en.wikipedia.org/wiki/Visayan_languages

My Trip to Bohol Island

By: Sindy

(Excerpt from CELISTIAL June - July 2009 issue)

My favorite trip is coming.Saturday morning, my friends and I assembled in the Celi’s lobby at 8:30 A.M. We waited for the bus that will take us to the pier. Everyone was expecting this trip.After two hours on the boat voyage, we arrived in Bohol Island smoothly. Even though it was raining, we still felt happy and excited.

litogo's picture

Dulang Pangmatematika

Kun naa kay dose ka bato. Unsaon man nimo paglumbay aron
makahimo ka og linya nga tag-upat ang sulod?

Tubag:

   * * * *
   *       *
   *       *
   * * * *

Tugbang pa ni Juan, Napulo lang ka bato ang akong kinahanglan ug lima
pa gyod ka lumbay ang akong mahimo.

Giunsa man ni Juan paghimo ang lumbay?

 Mao ni ang tubag

Syndicate content