Ang Balaang Mahal Nga Birhen Maria

Genamos_US's picture

Ang Balaang Mahal Nga Birhen Maria
By Genamos_US of Washington DC, USA

Haduol sa mga pilipino ang Mahal Nga Birhen
Mga datu ug pobre siya ang bililhon nga imahen
Mababaye o lalaki, mabata ug tigulang giampoan
Siya ang Sagradong Inahan nga akong gihalaran

Susama  siya sa tinood kung inahan sa kalibutan
Kay Siya ang dali kung kadangpan ug masumbongan
Sa mga kalisdanan ug kabalaka nga akong nasugatan
Anaa Siya kanunay maminaw sa akong mga suliran

Sa Iyang mga kamot akong gitugyan ang tanan
Mga kalipay, kaguol ug kasakit, Siya akong masaligan
Ang iyang pagboot ang matuman nga akong gipangayo
Sa mga tubag sa akong giampo ug kaniya ako nangamoyo

Ang balaan nga Inahan, ang tinubdan sa tanang grasya
Gipangayo ko ang kalinaw ug panaghiusa sa pamilya
Ang mga nahisalaag ug wala motoo sa balaang Bata
Humokon ang ilang kasingkasing ug ilang hunahuna

Sa matag higayon ug labi nga sa akong pag-inusara
Siya ang masultian ko, daw akong suod nga higala
Dili ko man Siya makita, mahikap sa pisikal nga aspeto
Gibati ko ang tim-os niyang gugma ug akong girespeto

Ang iyang balaan ug kadalaygon nga ngalan dali kung masampit
Kun sa takna nga mangayo ako’g panabang  nga gikan sa langit
Akong gitugyan ang akong mga bilihon ug mahal sa kinabuhi
Sa iyang pag-amoma ug pagtan-aw kanamo. Siya ang akong gipili