Ang Dagan Sa Akong Kahaponon

Genamos_US's picture

Ang Dagan Sa Akong Kahaponon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagkahanap sa langit ning kahaponon
Nga naputos sa yamog ang talan-awon
Hamoghamog na ulan ang mitaliwan
Ang mamingaw na palibot natilawan

Nabasa ang yuta sa naghilak nga langit
Gibiyaan sa adlaw nga wala siya gisampit
Mga dahon na ngapagba sa iyang punoan
Gitayhop sa hangin nga gikan sa amihan

Malaay na kahaponon ang miabot
Ang mabugnawng kagabhion taliabot
Ang kilomkilom dili na gayud magdugay
Ug ang akong panihapon ako nang giaray

Gilantaw ko pag-usab ang gawas
Mangiob na kalangitan gidimalas
Apan ang mga tanaman naghudyaka
Kay nabusog sa uwan kung nakita

Nagpaingon nga gayud ang panon sa kangitngit
Milupad ang akong hunahuna sama gidagit
Gipadpad ngadto sa lapyahan sa kagahapon
Nakapanghupaw ako sa akong kaugalingon

Gidagsa ang akong hunahuna sa maong kanhiay
Susama nianing panahon nga nagpasumbingay
Dughan ko nagbutobuto sa gugmang naulipon
Kay didto sa dapit kami inday nga malipayon

Didto sa lagkaw ang gugma among gisaw-an
Ang kalipay nga langitnon among gitagayan
Ang imahe ni Inday nga kanako mapahiyomon
Giduwaduwaan lang ako ning akong imahinasyon

Apan sa kalit ang kamot sa hangin mihampas
Sa bintana milagobo ang hangin nga maidlas
Nahigmata ako sa akong lawom nga pangisip
Nahibalik sa kalibutan sa realidad nga misilip

Mapahiyomon ako nga nakurat ug nagkatawa
Ang dagan sa akong kahaponon ako nahigmata
Usahay dili malikayan ang handumanan mosulod
Labi na kabahin kini sa atong kinabuhi sa laktod