Ang Diyos Ang Bahala Sa Tanan

Genamos_US's picture

Ang Diyos Ang Bahala Sa Tanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Taliabot ang paniudto
Ordinaryong adlaw kadto
Mga katawhan nangandam
Sa balon naghinamhinam

Sama sa naandan mga adlaw
Ang uban sa radyo nagpaminaw
Sa ilang tagsatagsa ka programa
Kinabuhi padayon sa walay sama

Apan sa walay pananghid
Ang dakong linog nagpaniid
Nibutho nga walay kalooy
Nasoko ang tanan naminghoy

Madaghan ang nangalisang
Misayaw ang yuta nagkaboang
Ang uban wala nakabantay
Nga linog diay nga makamatay

Mga Siyagit, hilak ug dangoyngoy
Mga abaga daw nangahoyhoy
Ang uban nagkatigulaag og dagan
Kay nahadlok sila matumpagan

Aduna pay teks nga gipakatap
Mensahi puno sa mga katahap
Mga gagmayng linog dili maihap
Daghang kinabuhi ang misukarap

Basi sa akong nakita ug nasuta
Daghan ang nakalas ug gihaya
Mga nangaangol ug nasamdan
Ang kinabuhi giduaw sa kalisdanan

Busa kanunay kitang mangandam
Mga pag-ampo ang ipangyamyam
Aron kita mahilayo sa katalagman
Kay ang Diyos ang bahala sa tanan