Ang Diyos Kanunayng Nagmata

Genamos_US's picture

Ang Diyos Kanunayng Nagmata
By Genamos_US of Washington DC, USA

Dili nga gayud masabtan ang panahon karon
Moinit ug motugnaw lisod kining tugkaron
May adlaw nga moulan, aduna say motuang
Sama sab kini sa kinabuhi nga nagkabuang

Kasamok nadunggan sa bisan sook sa kalibutan
 Sa gawas o sa atong nasod kita hubaghubagan
Unsa naman ang atong mapaabot ning kinabuhi?
Bisag asa ta molingi, mga mata dad-on sa mga bati

Mao na ba kaha kini ang silot sa atong mga sala?
Limotlimotan nalang ang Diyos magmarkabahala
Mga kalingawan ug hudyaka bisag sa kadali mohupas
Mga katawhan gilingaw sa mga kalibutanong hiyas

Kinsa man ang mabasol ning mga kagubot karon?
Kining mga suliran gikinahanglang pagasulbaron
Kay basin kini mosangko sa dili pagsinabtanay
Mga katawhan magbuakbuak sa mga pagmahay

Haw-ang ang kinabuhi kung wala ang Diyos
Mga kasakit sa kinabuhi isandig bisag hapdos
Magpailob kita ug mapaubsanon dili mobatikos
Kay way luna sa kasingkasing ang pagpanimalos

Bawnon nato ang pagtulon-an nga gikan sa langit
Aron ang kinabuhi magmalinawon dili ang kapait
Kitang mga katawhan na dili gayud angay mabalaka
Kay ang Diyos wala matulog ug kanunayng nagmata