Ang Estudyante, Bidyo ug Ang Unibersidad (Dili Pa Ulahi Ang Tanan)

Genamos_US's picture

Ang Estudyante, Bidyo ug Ang Unibersidad (Dili Pa Ulahi Ang Tanan)
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga pamantalaan, radyo ug sa kahanginan
Nagbansiwag ang balita sama sa gipistahan
Ang eskandalosong bidyo ang naugkat
Ang mga sugbuanon natingala ug nakurat

Apan sa unsang hitabo ug pagkabutanga
Ang ilang sekreto nakaipsot ug nag-una
Ang bidyo milupad sama sa bakunawa
Nga mibutho sa kalibutan na miguwa

Ang duha wala pa gayud makontento
Nakahukom na kuhaan nila og bidyo
Sa pagtimaan sa gugmang hilabihan
Nga naghubo sama ni Eba ug ni Adan

Duha ka managhigugmaay
Sa tam-is na gugma misulay
Duha ka mga pagbati gilumay
Sa lawasnong tawag nagtagay

Duha ka mga batan-on na gugma
Nagsinukliay sa ilang romansa
Sa pribadong lawak sila gidala
Nagpabuhagay sa gibati nagmata

Mga panagway puno sa kalipay
Sa gibuhat nila nga malaw-ay
Duha ka mga hunahuna unta maglikay
Sa bulohaton sa minyo sila nalukmay

Gitaho na 2 na katuig kuno ang milabay
Nagama  ang bidyo na puno sa pagmahay
Daghan ang mga nadamay ug mga napagan
Ang dungog sa ilang pamilya ug eskuwelahan

Dili nato husgahan ang ilang mga ginikanan
Sa gipangbuhat sa duha ka mga tinun-an
Gipaedukar nila sa relihosong tunghaan
Aron sa matarong ug sulondon matudloan

Walay tarong na ginikanan ang magtukmod
Sa ilang mga anak aron sila masukamod
Anaa ra gayud kana kanatong tanan
Ang kaakuhan sa dili pagbuhat ug dautan

Busa kitang tanan magmatngon
Ang kaulaw gayud dili masayon
Sa pagpanday balik sa kadungganan
Nga mahibalik ug atong panalaminan

Ato silang iapil sa atong mga pag-ampo
Ang kalinaw ug sa Dios pasayloon silang dako
Ang pagsabot nalang kanila sa ilang kasal-anan
Kay kinaiya sa tawo ang masayop ug kitang tanan

Dili nato sila tamayon labi na si Inday
Ang kadungganan niya sobra migamay
Bisag ulahi na ang pagbasol ug pagmahay
Apan aduna pay paglaum ang mangindahay

Kon ato man silang mga silingan
Ato silang tabangan paingon sa kaayohan
Kay nahitipas man sila sa maitum na dalan
Dad-on nato sila sa kahayag sa Diyos Amahan

Ang kinabuhi susama sa mga gapnod
Sa mga kasal-anan kita gianod-anod
Ang matag lingi ug lihok ning kalibutan
Aduna gayud kini kinutoban ang tanan