Ang Kahayag Mihabol Sa Kangitngit

Genamos_US's picture

Ang Kahayag Mihabol Sa Kangitngit
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa pagmata ning sayong kabuntagon
Uban sa gipukaw nga paglaum gihaon
Miduaw ang kalaay ug kahaw-ang
Sa dili masabot nga kahimtang

Gugmang nawala,  gugmang bililhon
Gilunopan ang dughan kung masakiton
Wala ko masabti nganong nahitabo man kini
Kon may nalitok ba akong dautan nga gisulti?

Milakaw ikaw nga wala magpahibalo
Gitaligdan ang mga gilaraw nga damgo
Gisubay ang matag lihok ning dughan
Kon unsay sinugdanan niining tanan

Mitulo ang mga luha sa pagmahay
Kon mabalik ko kadtong mga kanhiay
Duha ka kasingkasing ang milahotay
Nga ang Diyos kabahin sa paghinigugmaay

Mga katawa ug kalipay ang mihupay
Ang miabot kanunay sa panimalay
Ang kahasol sa kinabuhi susama sa baha
Dakong bul-og sa pagsuway ang modagsa

Makausa ka higayon nga kita duawon
Sa dakong kalisdanan kita pagatawgon
Gipadala sa langit aron kita hulmahon
Ang kaugalingon nga pagsalig lig-onon

Gibasa ang mga pulong sa balaang libro
Mga pulong makadasig daw mga kalayo
Ang kainit sa kamatuoran dili ikalimod
Mga pagtulon-an nga angayan itamod

Gitahan ang mga kalabotan sa kinabuhi
Ngadto sa Dios nga gihalaran ko ug gipili
Kay wala ako masayod sa iyang mga plano
Ang pagdangop nalang ngadto sa Ginoo