Ang Kanhing Gugmang Napilian

Genamos_US's picture

Ang Kanhing Gugmang Napilian
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kaniadto adunay usa ka gugma
Lawom pa sa dagat dili madupa
Duha ka gugma nga giampingan
Ang gibati puro mga kaayohan

Gugmang gihalad ngadto sa langit
Paga-unongan sa kalipay ug kasakit
Nagminahalay nga walay utlanan
Gipanaad ang gugma dili pasipad-an

Giandam ang usag-usa ka kinabuhi
Aron bugkoson sa altar ang pagbati
Wala’y nasayang na gutling sa adlaw
Kay ang pagsalig ang nagpatigbabaw

Nahiabot ang subo nga adlaw
Sa kalit ang gugmang nahanaw
Gumikan sa iyang paglakaw
Ang dughan ko nakapanghupaw

Wala ko siya masabti ning dughan
Ang panagway sa gugmang giilisan
Mga pangandoy daling mihupas
Ang kapalaran dili kanako patas

Angay mong masayran kon hain ka man
Ang kahapdos ning dughan dili kabayran
Ang nausik nga mga luha ug bakho
Ang samad sa dughan ko pagkadako

Ang gugma mo unta ang angay itambal
Dili ang kasakit mong gibilin ang idagmal
Hain naman kadtong gitapigan tang damgo?
Nga puy-an ta ang gugma didto sa paraiso

Karon, Asa ko man pangitaon ang gugma?
Nga ihulip ko sa kamingaw nga giagwanta
Manduan ko pag-usab kining akong dughan
Nga kalimtan ang kanhing gugmang napilian