Ang Kanhing Mga Adlaw

Genamos_US's picture

Ang Kanhing Mga Adlaw
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nahinumduman ko kaniadto
Nga nagdako sa among baryo
Mga kalingawan sa matag adlaw
Simple ang kinabuhi dili ikaulaw

Dakopdakop sa dakong wanang
Ilawom sa adlaw dili mabangbang
Suliran sa kinabuhi daling hikalimtan
Kalinaw sa hunahuna  ang natilawan

Tingog sa mga hayop ang madungog
Kinanaas sa dahong laya nangahulog
Ang lab-as nga huyohoy sa hangin
Natagamtaman sa bukid nagpabalin

Mga ligo sa daplin sa suba ug sapa
Ang hugyaw sa mga bata pagkasipa
Mga tabyog sa bagon ug pisi ang gipili
Masadya ug makalingaw nga kinabuhi

Gusto kung paklion pagbalik ang mga tuig
Sa akong kabataan puno sa mga pagdayig
Ang kaanindot  ug mamingaw nga dapit
Ang kalinaw sa kinabuhi dili gyud mapalit

Ang kanhing mga adlaw kanako bililhon
Kabahin sa akong kinabuhi pagaisipon
Mga makalingaw nga mga dapit suroyan
Bisag layo baktason aron lang masulayan

Ang kalibutan naglakaw nagkatigulang
Mga handurawan nagpabilin ugdang
Daw murag kanhiay lang nga nahitabo
Sa akong hunahuna nagpabiling dako