Ang Pagkat-on Sa Kanhing Hitabo

Genamos_US's picture

Ang Pagkat-on Sa Kanhing Hitabo
By Genamos_US of Washington DC, USA

Human sa dakong trahedya
Ang kalibutan nagkahiusa
Mga tabang ug simpatiya
Gipadangat ngadto kanila

Sa Negros,Cagayan ug Iligan
Mga katawhan nanginahanglan
Sa tabang nga kanatong tanan
Pamasin mga kasakit makuhaan

Malisod man kanila ang pagbangon
Sa emosyonal ug laing mga rason
Atong mga pag-ampo ngadto kanila
Malagpasan unta ang problemang gidala

Abi nako ang pasko ko karon malipayon
Bisag may gamayng hagip-ot gipadayon
Ang kaguol ug kalooy ko dili masayon
Pagpapas sa nakita kung bidyo palabyon

Kon kinsa man ang patubagon ning hitabo
Ang trahedya ug disgrasya dili magpanuko
Ang kinaiyahan gipasipad-an man sa tawo
Ang mga inosenteng katawhan namiligro

Madaghan nga kita giduaw ning katalagman
Mga pagbasol kanunayng naa sa kataposan
Manganti nga dili nga kini masubli pag-usab
Apan diay ang suliran wala gyud masulbad

Kanus-a pa kaha ang katawhan mahigmata
Ang kinaiyahan ampingan dili ang kuwarta
Ang kinabuhi bililhon sa tanang mga butang
Ang kalibutan gasa sa Diyos kanato dili utang