Ang Paskohanong Bagyo

Genamos_US's picture

Ang Paskohanong Bagyo
By Genamos_US of Washington DC, USA

May talagsaon nga bagyong miabot
Ang mitugpa sa Mindanao gisapot
Mga lugar maagian sa dakong  kadaot
Daghang kinabuhi ug propredad nalaot

Gihasi ang mga katawhan sa kalisdanan
Ning pasko nagdugang lang sa mga suliran
Dakong epekto sa atong nagluyang nasod
Labi na sa nasudnong ekonomiya kita napaod

Ang kinaiyahan karon dili na gayud masabot
Si Sendong kaniadto ug karon si Pablo milusot
Mga bagyo kung masoko sila manghagis
Mga kinabuhi ginanghulga sa walay lalis

Asa man kita mopaingon ning atong kinabuhi?
Nga napuno sa mga kakuyaw ug kita nagkapuliki
Matag sook ning kalibutan mga kadaot  nakit-an
Dili nato masabtan ang kapalaran nga gibaharan

Mga pag-ampo  nga maoy atong bugtong hinagiban
Labi na moabot ang mga pagsulay ug matag suliran
Dili man nato mapugngan ang bagyo sa pag-abot
Apan kita sa kanunayng mangandam nanghinaot

Unsa man gayud ang naghulat ning atong kapalaran?
May kaayo pa bang nagpaabot bisan kini giyam-iran
Mga kalisdanan,  sa peligro ug kadaot  kita gisulayan
Timaan na gipahinumduman kita sa Dios sa tanan

Busa panalipdan unta kita sa manggiloy-ong langit
Ug mahalikay kita sa mga kadaot ug sa matag hagit
Dili nato kalimtan ang pagtabang  sa naapektohan
Ang pagpaambit sa atong grasya na gayud angayan

Magtimbayayong kitang tanan ug magtinabangay
Ug maghari unta ang gugma ug kalooy ipabuhagay
Nga walay utlanan ug gipinig nga atong ipanday
Sa atong kasingkasing  ug kinabuhi kita molahotay