Ang Paskohanong Pangandoy

Genamos_US's picture

Ang Paskohanong Pangandoy
By Genamos_US of Washington DC, USA

Manag-awit kita’g mga huni sa Pasko
Andamon ang mga parol ug mga regalo
Sug-an ang mga palibot og mga sires
Aron sa pagsugat sa Pasko ang ipares

Kinahanglan ang atong Pasko mahayag
Inubanan sa gugma ug kalinaw ipadayag
Isab-it ang  mga damgo  ngadto sa langit
Bisan ang atong pasko puno sa mga hagit

Mga minahal sa kinabuhi ug kahigalaan
Ang naghatag kanato kalipayng hilabihan
Awiton ta ang mga huni sa pagpasalamat
Aron didto sa langit nga atong ipadangat

Mga pangandoy gitapigan ilawom ning dughan
Ang tiunay nga kalinaw maanaa sa kalibutan
Atong mga pangaliya ug mga pangindahay
Isablay sa Paskohanong bitoon ang kalipay

Gahinan og panahon ang atong tibook banay
Aron ang matag-usa kanila walay magmahay
Panahon nga maghinigugmaay ug maghinatagay
Ang tinguha ning kalibutan ang magsinabtanay

Ning panahona nahimugso ang batang Hesus
Ang prinsipe sa kalinaw ug ang atong manunubos
Iyang ihagawhaw kanato ang iyang tim-os nga gugma
Unya ipanghiklin ang mga kalagot aron kita magkahiusa

Ang iyang kahayag magdala kanato og dan-ag
Sa mangitngit nga dalan aron kita dili mahisalaag
Ang pagtuo sa Diyos magdala kanato og paglaum
Sa mga kalisdanan ning kalibutan nga atong giluom

Ang nagabagting nga mga kampana ug kampanilya
Nagtimaan nga ang Anak sa Diyos kay natawo na
Ang Iyang gugma nga dugay nga natong gipangita
Gihatag kini sa Diyos nga libre sa kadtong nakakita