Ang Tam-is Kung Gugma

Genamos_US's picture

Ang Tam-is Kung Gugma
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ilawom ning akong kasingkasing hamili
Ikaw ang tingog ning gugma kung gipili
Ubani ako sa tibook kung kinabuhi
Aron ang gugma ko akong ipabati

Ning mga bukton akong giandam kanimo
Aron habulan ko ikaw ning mga gakos ko
Dili ko ikaw biyaan ug pasagdan nag-inusara
Kay ania ako sa imong kiliran ug ang gugma

Mura ako’g nahigugma sa tam-is nga gugma
Gitawag ko ang imong ngalan nga ako ang tag-iya
Andam ko isinggit sa tibook kalibutan ug isugilon
Nga ako ang nakapanag-iya sa gugmang bililhon

Dili ko ikaulaw nga ako kanimo nahigugma
Kay lahi ra ikaw sa uban kung hinigugma
Labaw ikaw sa tanan ning kalibutan gipuy-an
Nga angay mo akong tuhoan ug masabtan

Paduol ning akong kasingkasing ug paminawa
Nga ang ngalan mo gilitok kanunay dili panagsa
Ania ako andam nga ikaw akong pagasilbihan
Aron ipaambit ko ang pagbati nga hilabihan

Walay laing himsog nga gugma ning kalibutan
Kon di ikaw ang gihigugma ko labaw sa tanan
Ania ako sa imong kiliran bisag unsa may dangatan
Sa tam-is tang gugma mga pagsulay dili kita hidutlan

Saligi kanang imong pagbati dinhi kanako
Kay isaad ko kanimo ikaw ra ang gugma ko
Walay luna ang mga luha nga ikaw pasakitan
Kay dili ko mabuhat nga ikaw akong pulihan

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
whew! by maanyag