Ang Uwan Sa Kinabuhi Ug Ang Paglaum

Genamos_US's picture

Ang Uwan Sa Kinabuhi Ug Ang Paglaum
By Genamos_US of Washington DC, USA

Akong nakita ang uwan nawagtang
Gipulihan sa adlaw nga nag-atang
Nakita ko ang mga pagsulay milurang
Mibagbag kaniadto nga nangatangtang

Milabay ang madulom nga mga panganod
Mitaptap sa akong kinabuhi ang kalisod
Apan bisan pa sa dakong unos sa kapalaran
Ang langit padayon gihapon ako gipanalipdan
 
Ug ang panahon inanay nga naglakaw
Ang kinabuhi ko kaniadto nakatagpilaw
May adlaw nga misubang ug misidlak
Sa mga katawa mihubas nga mga hilak

Nakita ko na ang bidlisiw ug ang kahayag
Nga mihabol sa dughan ko nagkatigulaag
Mga kasakit gibanlas apil sa paglabay
Ang uwan sa kinabuhi nga pagkalaay

Tanang mga kahasol  ug kasakit gikalimtan
Mga pagmahay  ug kahapdos gihinginlan
Kay miabot ang bangaw gikan sa kalangitan
Nga nagdala og paglaum kanako na patilawan

Sud-unga ang matag palibot nag-alirong
Ang bughawng langit puno sa matarong
Mga pag-ampo ko nga sa hingpit gidungog
Ang grasya sa Dios miabot nga nangahulog

Karon kay ako nang nasabtan ang tanan
Ang mga kalisdanan dili gyud malikayan
Ang pagpailob ug pasensiya maoy huptan
Ang tinood nga gabay sa kinabuhing inuslan