Buhaton Ko Ang Tanan

Genamos_US's picture

Buhaton Ko Ang Tanan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Pagatan-awa sa akong mga mata
Ang kahulogan sa imong nabasa
Sa imong kasingkasing pangitaa
Ang tinood nga pagbati naginusara

Kon ako ba ang imong nakita didto
Ilawom sa imong dughan mideritso
Imo ba akong gipangita bisag gamay
Wala ba ikaw sa gugma nalukmay

Dili ba ako mahinungdanon kanimo
Bisan man lang imahe sa akong anino
Ang gugma ko kanimo walay utlanan
 Nanghinaot nga imo akong masabtan

Dili ba kini ang tinood mong nakita
Sa imong kasingkasing ako ang himaya
Buhaton ko ang tanan alang kanimo
Gisaad ko kanimo nga walay tinonto

Suklian ko ikaw sa gugma ug pagpangga
Ning atong kapalaran kini ang nahilagda
Tumanon ta ang mga gidamgo sa kinabuhi
Kon tugotan sa langit na ako ang imong mapili

Dad-a ako sa lawod sa imong kasingkasing
Aron didto ang gugma mo akong mabaling
Wala ako’y laing gipangandoy ning tanan
Gawas sa gugma mo nga kanako bulawan

Dili hingpit ang kinabuhi ko kung wala ka
Ning dughan saksi ang langit nga ikaw da
Tinood ang kinabuhi gihabulan sa kausaban
Apan ang gugma ko kanimo lahi sa uban