Gikinahanglan Ko Ikaw Karon

Genamos_US's picture

Gikinahanglan Ko Ikaw Karon
By Genamos_US of Washington DC, USA

Mga nagpasad nga larawan
Sa gugma tang handumanan
Nagkatag sa dakong sawog
Nag-alindasay di ko makatulog

Dili mabangbang ang gibati ko
Kon tawagan ko ikaw sa telepono
Mitadlas ba kini sa imong hunahuna
Ang gibati ko nga malisod mawala

Daghang higayon kini nahitabo
Sa sook higdaanan ako nagtikoko
Gipatukar ko ang nindot nga sonata
Aron lingawon ang nagsiga kung mata

Mag alas dos nga sa kadlawon
Nga dili ko katulog sa gihapon
Nag-inusara ning sayong kabuntagon
Naghunahuna nga imong kung duawon

Gikinahanglan ko ikaw karon
Nasugamak sa gugmang naulipon
Matud mo dili ko ikaw samokon
Kay ugma mo nga ako tubagon

Ang kimpang nga gugma patindogon
Natumba sa pagsuway angay balikon
Mag-unsa nalang ako ning kinabuhi
Kon mawala ikaw nga akong pinili

Inig siak sa kiat nga banagbanag
Naghulat ang kamatuoran motubag
Ang yamog sa kabalaka akong gibati
Sa dili masiguro nga tubag masinati

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kang genamos by elinetwinky (not verified)
tsk tsk tsk by bumblecat (not verified)