Gugma Ug Panghinaot Sa Imong Adlawng Natawhan

Genamos_US's picture

Gugma Ug Panghinaot Sa Imong Adlawng Natawhan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Kasumaran karon sa imong adlawng natawhan
Gisaulog ug gihandom sa matag tuig nga tanan
Mga kahigalaan, mga paryentes ug kapamilya
Mapasalamaton nga ikaw miabot sama sa gasa

Halayo man ikaw kanamo karong panahona
Nanimoyo sa gawas uban ang imong pamilya
Mga pangandoy, awit ug pag-ampo kanimo da
Gipahinungod diha kanimo nga karong adlawa

Wala ikaw hikalimti ning among mga dughan
Mga hunahuna ug kinasingkasing kining tanan
Mga panghinaot sa langit ang tanang kabulahanan
Sa kinabuhi matilawan ug sa umaabot nga katuigan

Gimahal ikaw kanamo ug among ginamanggad
Kay ikaw espesyal ning dughan among gihalad
Padayon sa imong gitingunga nga mga damgo
Ug ipahilayo ikaw sa mga kalisdanan ug peligro

Busa ayaw kalimot sa pagsampit sa matag adlaw
Halad sa pag-ampo ug pagpasalamat matag lakaw
Ang kapisgay, kalipay, gugma ug kalinaw sa kinabuhi
Aron ang Langit ikaw pagabaslan sa grasyang isukli