Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?

Genamos_US's picture

Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?
By Genamous_US of Washington DC, USA

Madaghan nga mga oras ang milabay
Naglantaw sa mga panganod nagbaklay
Sa ibabaw ning bungtod kung gipuy-an
Misiaw ang hangin nga akong gikauban

Samtang ako naghigda sa mabugnawng balili
Ang panagway sa langit daw ako gidani
Pagkaanindot sa pughawng aping sa langit
Ang kalinaw sa kinabuhi nga ako gisampit

Mga hunahuna naglatagaw daw walay tumong
Ang kalipay nga gawasnon ang mihunghong
Misulod sa akong hunahuna kining pangutana
Nga aduna ba’y naghulat kanako nga gugma?

Nangadoy nga adunay nagpaabot kanako
Naglaum sa gitapigan kung gugmang dako
Ikaw nga ba gayud ang akong gipaabot
Nga ang kasingkasing ko nga nahimoot

Gitulod ko ang hunahuna sa ugma damlag
Kun asa ug kanus-a ko ikaw mahikapaglag
Ang kapalaran usahay matiawtiawon
Sa gitinguha ta dali ra sab niya bakwion

Gibalik sa paglantaw ang kanhing kagahapon
Sa gugmang naulipon nahanaw nga dili sayon
Pagatun-an ang matag lakang sa relasyon
Aron ang gugmang giampingan magpadayon

Kantahon ko ang mga nindot nga huni sa gugma
Daw wala pa nimo madungog karong panahona
Mga damgo ug saad sa kinabuhi atong andamon
Kay ikaw ra gayud ang akong bugtong higugmaon

Nanghinaot ako nga ikaw nga ba gayud
Nga ang bugtong langit ra ang nasayod
Kun itugot man ang atong dalan magkaabot
Hain Ka Man Karon Nga Akong Gipaabot?