Halad Pag-ampo Ni Kang Marlon Bellita

Genamos_US's picture

Halad Pag-ampo Ni Kang Marlon Bellita
DJ Inday Miguel/Reporter/TV Patrol Cebu
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Ginoo, akong gihalad kanimo
Kining akong tinahod na amigo
Nasakit  karon ug nagalisod
Sa kahimtang siya napaud

Among gitugyan kanimo ang tanan
Napanalipdan mo siya sa mga kakulian
Hatagi siya og kalagsik ug kabaskog
Sa iyang kinabuhi karon nalimbasog

Lig-ona ang iyang kaugalingon ug pagtoo
Kanimo Dios ikaw among gipasigarbo
Walay imposibli  kanimo na dili mahimo
Sa imong gahom ug gugma na pagkadako

Luwasa si Marlon Bellita o Diyos
Ug haboli siya sa Imong mga gakos
Ipahilayo siya sa ngilit sa kamatayon
Aron makauban namo siya sa sunod higayon

Among gipangaliya kining tanan sa krus
Na pasayloon mo siya sa mga sala milapdos
Lugwayi ang iyang kinabuhi ning kalibutan
O Diyos, aron sa matag adlaw among makauban

Lig-ona ang among kaugalingon ug iyang pamilya
Kon unsay Imong pagbuot ug kalooy siya dawata
Aron kami makabaton og kalinaw ug panaghiusa
Kini Kanimo o Diyos uban sa imong tam-is na gugma