Ikaw Ang Ginasampit Ning Dughan

Genamos_US's picture

Ikaw Ang Ginasampit Ning Dughan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Ikaw ang tinubdan sa gugma kung dako
Bisan pa ang gugma mo wala nay pako
Milupad sama sa hangin ug nahanaw
Mga pagbati kung ngano ikaw nahilaw

Bisan karon wala kana sa akong kiliran
Mga handumanan nagpabiling bulawan
Mga kagahapon kanunayng nagauban
Matag adlaw dili ko gayud mahikalimtan

Ambot kung ngano gayud dili ikaw mawala
Ning dughan ko ug sa akong hunahuna
Pagatudloi kining akong kasingkasing
Nga kanimo dili na gayud mobagting

Matag adlaw ang ngalan mo gisampit
Ning dughan ko bisan pa napuno sa kasakit
Hinginli kining dughan ko sa pagdumili
Kon ngano ba gayud ikaw ang akong napili

Pukawa kining akong kasingkasing
Sa ngilit sa kamatuoran kini napaling
Aron dawaton ang miabot na kalisdanan
Na ang kinabuhi diay adunay padulngan

Paaboton ko ang hingpit ug tukmang panahon
Mga kasakit karon ako lang sang pagaantoson
Ang kapakyasan sa gugma akong pagasabton
Naglaum sa ugma damlag na ikaw maangkon

Ginampo ko ikaw sa kanunay sa kahitas-an
Gipangandoy ko ikaw sa adlaw nga tanan
Bisan pa ang dagat mahubsan sa mga balud
Na ikaw ang akong higugmaon sa hangtod