Katilingban Magpakabana Sa Nasod

Genamos_US's picture

Katilingban Magpakabana Sa Nasod
By Genamos_US of Washington DC, USA

Nagpaminaw ako sa panghitabo sa atoa
Mga krimen ug abuso pagkadaghana
Labi na ang naghimo mga otoridad sila
Mga kapulisan nalambigit pagkakuyawa

Ang uban nagpabadlong pagamalditoha
Ang imahe sa kapulisan namansahan na
Nalambigit sa mga krimen pagkasipata
Mga katawhan nag-antos ug pagkalooya

Lahi nga gayud ang panahon karon
Ang kinabuhi dako pang subangonon
Walay kasigurohan ang atong seguridad
Kay giduwaduwaan kini sa mga otoridad

Dako kining hagit sa matag usa kanato
Kay makabalda kini sa atong paglambo
Ang pagtimbayayong ug pagpakabana
Sa atong katilingban ug kita magbanha

Dili malimod nga dili sayon kini buhaton
Kay ang mga katawhan walay proteksyon
Ang kahadlok sa kinabuhi sila pagahasion
Ang katuyoan nato ang nasod palamboon

Gamiton nato ang atong gitagoan na kaisog
Magkahiusa sa tumong ug kita malimbasog
Aron ang tingog sa katawhan adunay kusog
Kay ato kining responsibilidad na ipadungog

Ipangsumbong ang mga korap na opisyal
Sa goberno o pribado walay kini espisyal
Kay mao kini ang tinood na pag-alagad  
Sa katawhan ug nasod ato kining ihalad

Sama sa ubang nasod nga kaniadto nahiagom
Ang kalisod ug korapsyon sa goberno gihilom
Karon panahon na sa pagpanudya ug hunongon
Ang mga hiwi nga batasan kinahanglan tarungon