Kon Ako Mosakay sa mga Hangin

Abi ko kon makamao ko mosakay sa mga hangin,

Mahisama ko sa mga balod,

Nga sa akong kusog makab-ot ko ang kapino sa lapyahan

 

Abi ko kon makamao ko mosakay sa mga hangin,

Mahisama ko sa mga talahib,

Nga sa kaluyat makasayaw ko pinaagig pagpugas sa akong mga binhi sa langit.

 

Abi ko kon makamao ko mosakay sa mga hangin,

Mahisama ko sa mga dahon sa kawayan,

Nga makaawit og mga masadyaong kanaas ngadto sa kalingkopan.

 

Abi ko kon makamao ko mosakay sa mga hangin,

Mahisama ko sa mga tipuli,

Sama sa usa ka koyabog nga makahilam na sa kaanis-is sa mga panganood.

 

Abi ko kon makamao ko mosakay sa mga hangin,

Madaog ko ang kalipay ug pagbaot sa kalibotan

Ug ang kahamugaway maanaa sa akong pagkahiluna.

 

Apan ang hoyohoy dili ikatagna,

Ug bisan nangandoy ko sa akong pagkaabog sa paglupad,

Ako nasayod nga kon ako mosakay sa mga hangin maabot ko sa walay katinoan.