Mga pag-ampo ug pangaliya sa akong tinahod kung Ginikanan

Genamos_US's picture

Mga pag-ampo ug pangaliya sa akong tinahod kung Ginikanan 
(Mama Lilia & Papa Maning sa Dumlog-Talisay City)
(Sa ikalim-an nga tuig anibersaryo sa ilang kaminyoon)
By Genamos_US of Washington, D.C, USA

Matawag nga talagsaon ug halandumon karon adlawa
Nga gisaulog ang kasumaran sa kasal ninyong duha
Ikalim-an nga tuig ang milabay nahimogso ang unang panaad
Sa duha ka kasingkasing nagminahalay ug sa langit inyong gihalad

Dili sulagma nga kamong duha gayud ang magkadayon
Kay ang Dios ang nagdala kaninyo sa salag sa kaminyoon
Dili malikayan ang mga pagduhaduha sa kaugalingon
Kon mulahotay ba ang gugma matag lipang sa panahon 

Dili molambo ang gugma kon sa pagbati dili makahiusa
Dili molambo ang gugma kon wala ang Dios ang moamoma
Dili molambo ang gugma kon dili mopaubsanon sa usag-usa
Ug dili molambo ang gugma kon walay kitay pasensisya

Sama ning tanan dinhi sa kalibutan adunay gayud utlanan
Adunay panahon ang panag-ipon hagwaon sa mga suliran
Ang panagpingki sa hunahuna dili gayud kini malikayan
Bisan ang kinabuhi adunay apan nagpabilin himsog ug may kaangayan

Ang kagawasan sa hunahuna maoy barometro sa himsog nga pagpuyo
Basta may usa kaninyo andam maminaw ug mosabot aron suliran dili modako
Ang kaminyoon molambo kon adunay pagtimbayayong sa tibook banay
Inubanan sa pag-ampo, gugma ug pagsalig nga way pagsulay ang molahotay

Busa ang among panghinaot, mga pangamoyo ug pagpasalamat ngadto sa langit
Nga magpadayon buligan ang inyong kaminyoon sa kabaskog, sa kalipay ug kasakit
Mao kini ang pana-ad sa usag-usa ngadto sa atong Dios ug sa Simbahan Kalotika
Kay ang tim-os na gugma magpadayon sa hangtod ug way kamatayon ninyong duha