Pagbuot Sa Kapalaran Siya Mapildi

Genamos_US's picture

Pagbuot Sa Kapalaran Siya Mapildi
By Genamos_US of Washington DC, USA

Walay nagdahom sa nahitabo sa niaging adlaw
Ang duwa sa boksing daghan gayud ang napalaw
Duha ka mga maayong boksidor nagduwa
Ang arena napuno sa mga hugyaw ug hudyaka
 
Usa ka bantogan nga Pilipino batok sa Meksikano
Duha ka mga bagani walay kahadlok maintimano
Kung kinsa kanila ang masipyat sa ilang lihok
Makapanakla ang pangag ug dili makapamilok

Dili kini ang una nilang panagtagbo sa ring
Kon dili sa ika upat na kahigayon nakaboksing
Daghan naghinamhinam sa ilang sinumbagay
Mga bino ang gitagay pun-an pa sa pinustaay

Maayo ang sinukliay sa mga kinablit nilang kumo
Kay mao man kini ang misyon sa boskidor gisugo
Ang matag palibot napuno sa mga singgit ug tingog
Matag dumadapig nadasig sa kumo na makabungog

Kulbahinam gayud ang maong duwa sa sinugdanan
Matag boksidor kung makapuntos mga tawo kulbaan
Gikuyawan sa ilang gipusta basin ibanlas sa kaparutan
Kay sugal man kini ang boksing sa mga kadaghanan

Apan ang kapalaran sa usa ka tawo dili gayud matagna
Walay nagtuo si Manny manank-awt sa maong duwa
Kay natuo siya na ang iyang kontra nalipong na
Apan diay lagsik pa sa kabaw na bag-ong nimata

Dakong pagkakurat nadusmo ang nawong sa kumo
Ang gibuhian ni Marquez ngadto ni Manny ang gisugo
Mitugpa na walay pagpanaghid na sobrang kakusog
Ang panan-aw ni Manny napawng sama na may linog

Daghan ang natingala, napildi ug sa dakong pagkakurat
Sa gidangatan sa usa ka kampeon ang mga pusta nasipyat
Atong dawaton ang kapildihan sa atong nasodnong bayani
Kay mao gayud ang pagbuot sa kapalaran na siya mapildi

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Nanghinaot! by Genamos_US