Si Tikyu Ug Si Inday

Genamos_US's picture

Si Tikyu Ug Si Inday
Genamos_US of Washington DC, USA

Aduna akoy na mahinumdoman
Sa mga nanlabay nga katuigan
Kabahin sa among silingan
Ang kinabuhi nila pagahisgutan

Si Tikyu ug si Inday mga buotan
Bisag pobre malipayon silang tanan
Si Inday nga labandera ug tindera
Si Tikyu mangangasal usab siya

Si Tikyu ug Si Inday managhigugmaay
Nagkita kuno sila sa plasa nga gamay
Gumikan sa tinda ni Inday nga kalamay
Si Tikyu nga mipalit murag gilumay

Dinha kuno nagsugod ang tanan
Ning sugilanon sa gugmang hilabihan
Matud pa ni Inday, si Tikyu kuno siaw
Kay ang gugma kuno niya murag linogaw

Linogaw kuno kay simple ra og lami
Asin o asukar o bisag walay subak malami
Si Tikyu nga walay bisyo ug dili moinum
Sa kanunayng moulig sayo ug modumdom

Human sa trabaho si Tikyu maglong-ag
Mangitag isugnod ug mohapit molaag
Kay motan-aw diay ni Inday nga naninda
Sa tam-is na kalamay ni Inday nga gidala

Wala magdugay sila nagsinabtanay
Nagminyo ug nag usa ra kapanimalay
Si Tikyu nga misaad pa ni Inday
Ang gugma kuno niya molahutay

Mitakilid ang mga tuig ug nanambid
Si Tikyu ug si Inday kanunayng nag-ibid-ibid
Gitugahan silag duha ka mga anak
Sa tumang kalipay sila nagahilak

Si Tikyu ug si Inday mga kugihan
Nagtukod og negosyong gikalingawan
Si Inday nalingaw sa iyang baboyan
Si Tikyu ang nangunay sa ilang litsonan

Gipalad, midako ug milambo ang ilang negosyo
Nakapahuman sa ilang anak nga mao ilang gidamgo
Mapasalamaton sila sa Dios sa grasyang gipahat
Kay gibuligan sila sa kinabuhing haruhay nadawat

Mao kini ang estorya ko kaninyong tanan
Nanghinaot nga aduna kamoy nakat-onan
Sa kinabuhi, gugma, kakugi ug paningkamot
Uban ang pag-ampo ug sa Dios kita dili malimot