BuzzBreak - Makakuarta Ka Sa Pagbasa Ug Balita

Mga higala, aduna koy maayong isugid kaninyo mahitungod ani bago nako nasaksihan nga maayong kapangwartahan.

Kini mao ang BuzzBreak App.

Unsay paagi aron makakuarta?

1.I download ra nimo cya sa google app store o kaha sa apple app store.

2. Dayun mag himo ka ug account. Duha ang paagi. Pwede ka mag gamit sa imong facebook o kaha sa imong gmail account.

3. Daghang paagi makakuha ug puntos o points. Kini puntos sama ra sa kwarta nga imong nakulekta. Usa sa paagi ang pag check in kada adlaw. Pagbasa ug mga balita. Paglantaw ug mga bidyo. Ug daghan pa.

4. Maka withdraw ka pina agi sa Gcash o kaha sa Paypal. Ang pinaka ubos nimo nga mawithdraw kay usa ka piso. Buot ipasabot nga di na ka kinahanglang magtigom pa ug gatos para lang maka withdraw.

5. Duna sad koy gasa nimo nga puntos karon kung buot nimong kuhaon. Sayon lang ang paagi. Ig human nimo ug download. Comment lang aron mahatagan tka sa puntos nga akong igasa nimo.

Para sa detalyado nga pahina mahitungod aning Buzzbreak pwede ka mubasa ngari

https://pajeebear.xyz/buzzbreak-legit-earning-app-reading-news-and-etc/