John Danté's blog

John Danté's picture

Si Bugoy ug ang Bagyo

* * * *

Kini nga mubong sugilanon gumikan sa tinuod nga mga panghitabo sa kinabuhi sa akong amahan. Ang mga pangalan ra ang dili tinuod (pwera lang sa bida ug ang iyang hinigugma, ang akong inahan) ug adunay gamay nga nadungag nga mga detalye aron paghatag og alampat sa estorya. Daghan kini og mga simbolismo nga gitago mahitungod sa kinabuhi sa akong amahan. Nakadaog na kini og ganti sa usa ka paindigay sa Mugna Creative Writing Contest sa Cebu Normal University, tuig 2018. Hinaut malingaw kamo sa sugilanon nga akong gisaysay.

* * * *

 

Si Bugoy ug ang Bagyo

Kasulatan ni John Danté

 

* * * *

 

Syndicate content