JGZ'S 'Mga Balak"

TUGAW-KUTAW

 

Nagduhiraw ang galamhan

Naglatagaw ang alimpatakan

Nasa-ag daw gi-alimungawan

Libud-suroy, way kapaingnan.

 

Mga damgo nag kalandrakas

Nagbili'g hilom nga kasikas

Mga tunob mihulma, milakra

Pultahan mi-abli, mikang-a.

 

Asa paingon kini'ng dalan?

Nag pangapkap ang salabotan

Giganuy's kapunaw-punawan

Nagsalimuang nga kalibutan.

 

Gisuhid ang kadagatan

Gitadlas ang kabaybayonan

Gihadla sa dagkong balud 

Gipamunit ang mga gapnud.

 

Gibaktas ang hagip-ut nga dalan

Gisuong ang nagkatag nga kakahoyan

Sa nag ka-opaw nga kalasangan

Salamin sa kasamtangang katilingban.