KINABUHI

Cai's picture

Ang kinabuhi sa tawo mahikanhon

Kahibulongan kon kini tawgon

Gintugyan kini kanimo

Maong ikaw, sa kalibutan nahimugso

 

Makahuna-huna ikaw ug makapangutana

Pahunghong nga paglitok sa imong baba

Adunay nabuhi sa hamubong higayon

Ug anaay ikaw, nagginhawa hangtod karon

 

Nagpasabot lang ba kini nga may tahas ka pa?

Ug ang ningpanaw sa kalibutan wala na?

Unsay anaa kanimo nga wala sa uban?

Nganong sila na una ug ikaw ania pa sa kalibutan?

#sinalagmasahunahuna