Burikyaw'ng Dako

Sumpaki's picture

Mga burikyaw. Burikat nga langyaw, malalake man o mababaye. Bata o tigulang. Walay tawo nga gidili. Walay kinatawo nga gipili. Manglangyaw aron mangita'g lawasnon'g kalipay. Mga burikyaw. Uhaw sa uwag ug biga. Matag gabi.i managlainlain ang kumbuya nga mudulog sa ilahang lawak. Usahay duha, tulo, upat ang ilahang kumbuya sa usa ka gabi.i. Simbako kon dili na kini maihap.

Gawas sa lawak, sa kasagingan, usahay didto sa kamanggahan daplin sa dalan, managsagol ang mga uwag ug biga. Ang mga burikyaw walay gipili nga lugar. Hayang diri, hayang didto; lapa diri, lapa didto. Inig human mangita na sad og lain bisan pa man og wala pa ninaog ang buwan kay lagi, wala pa man matambali sa ilahang pagkabiga.on ug pagkauwagan.

Apan sama sa pagkauwagan ug pagkabiga.on, ang sira dili jud matambalan. Muabot ang panahon nga muundang na sila sa ilang kabuang inig kon mulagpot na nila sa tambalanan, apan walay tambal ang sira. Mubalik sila sa yuta sayo sa oras tungod sa kalipay nga wala nila makit.i.

 

 

Kini nga balak kay nadasig gikan sa hukway'ng  https://www.facebook.com/JoelBoyboyOfficial/videos/449362325782370